Ciekawy sposób

Ciekawy sposób

Wiele kobiet ma nadzieję wychować potomstwo. Nie w każdej sytuacji jest istnieje ta opcja, gdyż kobieta będzie bez możliwości zajścia w ciążę. W takiej sytuacji należy się starać o metodę adopcyjną, albo in vitro, którą sugeruje dzisiejsza medycyna.

Jeśli małżonkowie wspólnie zdecydują się na taki wariant, trzeba znaleźć osobę, jaka wypełni rolę surogatki. Aby bowiem doszło do rozrodu takim sposobem konieczny jest ktoś, kto wynajmie swój brzuch, by w tym miejscu mogła się odbyć ciąża.

W tym wypadku mówimy, że jest to matka zastępcza. Zgodnie z polskimi zapisami ustawowymi, kobieta taka jest bezdyskusyjnie prawnym rodzicem potomstwa, ponieważ nie jest ważne, czyja komórka jajowa została użyta do zabiegu, lecz kto zaszedł w ciążę.

W związku z tym po urodzeniu matka zastępcza ma obowiązek zrzec się należnych jej praw rodzicielskich, żeby opiekowaniem się mogli zająć rodzice, którzy chcą mieć potomka. W okresie dzisiejszym rozwiązywanie problemu tą drogą nie jest jak dotąd dopłacana przez państwo, ale toczą się regularne prace nad ustawą i zmieni się to w przeciągu kilku następnych lat. Dlatego niejedna bezpłodna rodzina w najbliższym czasie będzie miała swoje potomstwo, jakim się zaopiekuje.